Речник на термини на изкуството

(в процес на разработка)

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

 

А

Абак В арихтектурата - горната част на капител. (Антаблеман*, Ордери в архитектурата*)
Абсидола Вж. Апсидола.
Абстрактен експресионизъм Съзнателно търсен стил в американското изкуство, който се появява в Ню Йорк през 40-те години и остава водещ до края на 50-те години на 20 век. В същността си е съчетание от идеи, заимствани от сюрреализма (повечето от неговите водещи представители живеят в САЩ като емигранти по време на втората световна война), както и от типично американските представи за ролята на личносттановатор, особено за освобождаване на изкуството от традицията. Абстрактния експресионизъм не е нито изцяло абстрактен, нито е напълно експресионизъм. При него техниката на автоматизма е заимствана от сюрреализма, като става водеща при създаването на образа. Едновременно с това са развити идеите на кубизма за "плоското пространство" в картината. Въпреки че абстрактният експресионизъм е по-скоро общ подход към творческия процес в изобразителното изкуство, отколкото характерен стил, неговите образци обикновено се делят на два типа: "калиграфски" - със свободно нахвърляни драскулки, покриващи цялата повърхност на картината, и "иконичен" - в който композицията е доминирана от отделна, често центрирана форма. Създадените с помощта на дрипинг картини на Джаксън Полък са първия тип, а късните платна на Марк Ротко представят втория. По-разпространен и с по-широко значение е терминът екшън пейтинг. Вж. и Ташизъм.
Абстрактен илюзионизъм Направление в американската абстрактна живопис от края на 60-те и през 70-те години на 20 век, при което формите и мазките, традиционно възприемани като положени върху платното, са оптически така разделени от него чрез различни илюзорни похвати (хвърлени сенки и т.н.), сякаш плават пред повърхността на картината. За първи път терминът е използван около 1967 г.
Абстрактно изкуство Изкуство, което или изцяло е лишено от фигуралност, или преобразява наблюдаваните в реалността форми в мотиви, възприемани от зрителя повече като самостоятелни композиции, отколкото сеързани с първоначалния им източник.
Абстрактно-образна живопис Разновидност на абстрактния експресионизъм, при която художественият ефект се постига единствено чрез цвета и формата, а не чрез характера на мазката.
Авангарден Изпреварващ времето си.
Аватара (от санскр. 'спускане'.). В индуистката религия - въплъщението на божествена същност, която се спуска на Земята, за да възстанови реда. Например статуя може да изобразява аватара на Вишну.
Аверс Вж. Лице.
Автентичен Ознаава картина или рисунка, смятани за изцяло създадени от ръката на конкретен художник, който може да бъде назован със сигурност.
Автомати Фигури, задвижвани с помщта на часовникови или други механизми, обикновено малки, но понякога с човешки ръст. Били са познати на античните гърци и на арабите, но стават особено популярни в Европа в края на Средновековието и през Ренесанса. По това време представляват части от големи часовници (някои от които все още функционират) или се използват като сложна украса на празнични маси.
Автоматизъм "Автоматично", без цензурата на съзнанието използване на четката или молива, изцчло по силата на несъзнавани импулси. Методът е въведен от сурреалистите, по-късно - подробно развит от абстрактните експресионисти.
Авторски отпечатък (френски  epreuve d'artiste). 1. Първоначално - пробен отпечатък към бъдещия отпечатък. 2. Днес - обикновено първите екземпляри, които остават при художника. Те не са номерирани и се продават на по-висока цена от основния тираж. Често са означени с Е/А.
Агнец Божи (лат.Agnus Dei). Символично изображение на Христос като агне с нимб, кръст (или флаг с червен кръст) и потир.
Агора (грц. agora). Гръцки еквивалент на форум.
Агри Мънисто, изработено от стопени заедно стъклени пръчици. Получената обща пръчка е разделена на части, чиито краища са косо изрязани, така че да оформят зигзагообразен орнамент. Такива мъниста са изработвани в Европа за износ в Африка, където са открити много техни образци.
Адоб (исп. adobe 'кирпич'). Изпечена на слънце глина, вид испански кирпич.
Аерографиране Метод за живописване с помощта на малка, с фина настройка дюза за разпръскване на боя. Първо е използван в графиката и комерсиалното изкуство за постигане на равномерно загадени пожърхности. По-късно е възприет и от някои течения в изящните изкуства, като например попарта и хиперреализма.
Ажур Всяка декоративна форма, която е прорязана от край до край.
Азулежу (исп. azulejos). Рисувани и глазирани керамични плочки с растителни мотиви, пейзажи и т.н., използвани за украса на сгради в Испания, Португалия и Латинска Америка.
Академична фигура Картина или рисунка на мъжко или женско голо тяло, която сама по себе си представлява част от цялостния учебен процес в академия за изкуство.
Академично изкуство Изкуство, създадено според предписанията на официалните академии за живопис и скулптура, процъфтяващи в Европа от 17. до 19. век.

 

 

Б

Бавно съхнещи съставки Вещества, добавени към боята, за да забавят процеса на съхненето и.
Багет Вж. Декоративен корниз.

 

 

В

В анти (лат. antae 'между пиластри'). 1. Термин за портик, който е фланкиран от двете страни не с колони, а от странични стени, завършващи с пиластри (наричани antae). 2. В по-широк смисъл - всеки портик, който образува ниша по фасадата на сграда.

 

 

Г

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Д

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Е

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ж

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

З

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

И

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Й

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

К

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Л

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

М

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Н

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

О

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

П

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Р

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

С

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Т

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

У

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ф

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Х

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ц

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ч

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ш

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Щ

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ъ

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Ю

Бузуки - гръцки музикален инструмент

 

 

Я

Бузуки - гръцки музикален инструмент