Знаете ли какво прави детето ви, коато е пред компютъра?

Играе някакви неща, пише си с другарчетата...
25% (17 votes)
Да, знам: прави само това което му е разрешено.
24% (16 votes)
Не, но сигурно е много интересно - стои по цели часове.
16% (11 votes)
Все още нищо, а като порастне - ще видим :)
34% (23 votes)
Нямаме компютър у дома
1% (1 vote)
Total votes: 68